Tips og råd

Forventet levetid for vann- og avløpsledninger er vanligvis vesentlig kortere enn levetiden til resten av boligen. Da vann- og avløpsledninger ofte ligger skjult i bygningen, venter man med vedlikehold og utskiftning til det skjer en skade.

Forsikringsselskapene dekker kun plutselig og uforutsett skade. Skader pga. feil konstruksjon og dårlig vedlikehold dekkes ikke av forsikringen. De fleste og største vannskadene oppstår når beboerne ikke er til stede i bygningen. Ved å stenge boligens hovedstoppekran før du drar, er du garantert å komme tilbake til et tørt hjem etter ferien.

Vannlekkasje på kjøkken

Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og beredere på kjøkken er en stor lekkasjeårsak. Derfor bør alltid vanntilførselen til oppvask- og vaskemaskiner stenges etter bruk. Avstegningskran bør være lett tilgjengelig for eksempel på kjøkkenarmaturer slik at den åpnes og stenges ved bruk. De fleste oppvaskmaskiner har innebygd slangebruddventil, vaskemaskiner derimot har sjeldent dette. Det bør derfor monteres slangebruddventil i de tilfeller der dette ikke følger med maskinen.

En annen løsning er elektronisk lekkasjevarsler med fuktsensor som overvåker kontinuerlig. Denne stenger av vanntilførselen ved hjelp av en magnetventil som for eksempel monteres inne i kjøkkenbenken eller ved hovedkranen. Ved unormal fuktighet gis det beskjed til en styringssentral som igjen stenger magnetventilen.

Vannlekkasje på bad

Badet blir et stadig viktigere rom for folk flest og bruksendringer gir flere vannskader. Konsekvensen er at fliser, fuger og støpte gulv over gulvmembranen er mer eller mindre kontinuerlig fuktige. Dette medfører at vann- og fuktbelastningen på våtrommene blir svært stor, og det blir heller ikke tid til nødvendige opptørkingsperioder.

Mange har også erstattet badekar og dusjkabinett med dusjhjørneløsninger hvor det blir dusjet rett på gulv og vegger. Det er derfor ekstra viktig at gulv og vegger er tette. Benytt derfor fagfolk ved rehabilitering! Det er også viktig at alle sluk og avløp gir vannet mulighet til å renne ut. Sørg derfor at sluk og vannlåser rengjøres minst par ganger i året.